کارآفرینان تحول دیجیتال

دکتر محمد سعید کاویانی

  • مدرس و کوچ مهارت های توسعه فردی
  • مدرس و کوچ مهارت های توسعه سازمانی
  • محقق ، نویسنده ،شاعر ،مدرس و مشاور
  • طراح و مجری پروژه های توانمند سازی
  • کارآفرین فرهنگی و آموزشی و کسب و کارهای نوین
ویدیو

دکتر محمد سعید کاویانی

لیست تقدیرنامه های دکتر کاویانی

تقدیرنامه ها

نظرات

نظرات افراد و سازمان ها

برای مشاهده ویدیو های بیشتر کلیک کنید.

لیست کارگاه های دکتر کاویانی

کارگاه ها

لیست کتاب های دکتر کاویانی

کتاب ها