کارآفرینان تحول دیجیتال

ارائه دهنده مطلب

دکتر محمد سعید کاویانی

  • مدرس و کوچ مهارت های توسعه فردی
  • مدرس و کوچ مهارت های توسعه سازمانی
  • محقق ، نویسنده ،شاعر ،مدرس و مشاور
  • طراح و مجری پروژه های توانمند سازی
  • کارآفرین فرهنگی و آموزشی و کسب و کارهای نوین
ویدیو های

معرفی مجموعه

ویدیو

ارائه مطلب

جهت مشاهده فایل ارائه روی دکمه زیر کلیک کنید

سلسله نشست های اشتراک و انتقال تجربه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران

مجری طرح : تیم تولید محتوای کارآفرینان تحول دیجیتال