لیست سازمان های شرکت کننده

 • کارآفرینان تحول دیجیتال
 • چاپ ماهرنگ
 • مجموعه تفریحی و گردشگری هودین و هورام
 • بافت آزادی
 • علی بابا
 • کارخانه لوکاکو
 • احیا سازان هنر
 • صنعت آروند
 • جهادی سمپا
 • گروه جهادی ثارالله
 • گروه شرکت زی بن
 • سازمان متخصصین و مدیران ایران
 • شرکت بین المللی گل لیان
 • یکتا تهویه اروند
 • انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران
 • شرکت نما آوا گلچین
 • شرکت پارکت مورفلور
 • شرکت کارا الکترونیک
 • موسسه حقوقی اندیشه عدالت پارس
 • شهرک صنعتی فولاد و ذوب آهن جعفری
 • گروه جهادی منتظران ظهور
 • آموزشگاه حضور نو
 • آموزشگاه زیبایی نفس
 • دانش بنیان توکا
 • شرکت طلایه نیک ایرانیان
 • مرکز نیکوکاری مدرسه سلامت
 • شرکت صنعت سبز
 • شرکت پارسا پلیمر شریف
 • شرکت صنایع ارتباطی آوا
 • موسسه از …. تا …
 • مجتمع آموزشی موعود
 • موسسه دانش بنیان و اجتماعی محور ذوق
 • شرکت ارتباطات پیشرو توان کارآمد
 • کانون زنان بازرگان ایران
 • صندوق توسعه فرش دستباف، صنایع دستی
 • شهرک صنعتی عباس آباد کل کشور
 • شرکت آفتاب نو هزار مسجد(برند مهدیار)
 • شرکت ماهبد سالار لصفهان(برند دانجیل)
 • شرکت رایا فناوران قائم
 • گروه جهادی جمعیت امام حسن
 • مرکز نیکوکاری و جامع توانبخشی یارا

سلسله نشست های اشتراک و انتقال تجربه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی شهر تهران

مجری طرح : تیم تولید محتوای کارآفرینان تحول دیجیتال